Vés al contingut

Informació del titular

In compliance with article 10 of Law 34/2002, of July 11, on Services of the Information Society and Electronic Commerce, the identification data of the Owner is set out below:

Web: https://www.immocenterempuriabrava.com
https://www.immocenter.es
https://www.immocenterrosas.com
Titular: IMMOCENTER EMPURIABRAVA, S.L. (henceforth IMMOCENTER)
Adreça: Edificio Immo Center – Bahia 94 B, 17487, Empuriabrava (Girona)
C.I.F: B55066625
Telèfon: +34 972 451 450
Email: empuriabrava@immocenter.es

 

Condicions d'accés i ús

Qualsevol persona que accedeixi al nostre lloc web empuriabrava@immocenter.es tindrà la consideració d'Usuari. L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina web i els serveis posats a disposició a través d'ella, d'acord amb la llei, la moral, els bons costums i l'ordre públic, així com el que estableixen aquestes clàusules. En conseqüència, vostè es compromet a no utilitzar el Lloc amb finalitats o efectes il·lícits i/o contraris al que s'estableixi, perjudicials dels drets i/o interessos de tercers o que, de qualsevol manera, puguin danyar el Lloc o impedir la seva normalitat. ús o serveis accessibles a través d'aquest.

La utilització del nostre lloc web i dels serveis que oferim implicarà la plena acceptació i vigència de cadascuna de les clàusules contingudes en l'última versió actualitzada d'aquest avís legal, de la qual l'usuari ha de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que les visiteu. la web.

Propietat intel · lectual

El codi font, dissenys gràfics, imatges, fotografies, vídeos, sons, animacions, programari, textos, així com la informació i continguts que es recullen a la web estan protegits per la legislació espanyola sobre drets de propietat intel·lectual i industrial a favor d'IMMOCENTER amb llicenciants de tercers. No s'autoritza la reproducció i/o publicació, total o parcial, de la web, ni el seu tractament informàtic, distribució, difusió, ni la seva modificació, transformació o descompilació, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense autorització prèvia i en escriptura. L'Usuari, única i exclusivament, podrà utilitzar el material que aparegui a la Web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb finalitats comercials o per a la realització d'activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per IMMOCENTER, tercers llicenciants, que vetllaran pel compliment de les anteriors condicions així com per la correcta utilització dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercint totes les accions civils i penals que corresponguin. en cas d'incompliment o vulneració d'aquests drets per part de l'Usuari.

Política de privacitat

IMMOCENTER es compromet a protegir la privadesa dels usuaris que accedeixen a aquest lloc web i/o a qualsevol dels seus serveis. La utilització del lloc web i/o de qualsevol dels serveis oferts per IMMOCENTER implica l'acceptació per part de l'usuari de les disposicions contingudes en aquesta política de privacitat i el tractament de les seves dades personals segons s'estipula. Tingueu en compte que, tot i que hi pot haver enllaços des del nostre lloc web a altres llocs web, aquesta política de privadesa no s'aplica a altres empreses o organitzacions a les quals el lloc web enllaça. IMMOCENTER controla el contingut dels llocs web de tercers i no assumeix cap responsabilitat pel contingut o les polítiques de privadesa d'aquests llocs web.

Problemes de privadesa

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (GDPR), li oferim la següent informació sobre el tractament de les dades personals que és probable que ens faciliti:

 1. Qui és el responsable del tractament de les teves dades?
  IMMOCENTER
  Les nostres dades es poden trobar a la part superior d'aquest avís legal.
  • Tractem la informació que ens proporcionem per oferir i facturar els nostres serveis.
  • Si ens doneu el vostre consentiment, també podrem tractar les vostres dades per enviar-vos informació sobre els nostres serveis o activitats.
 2. Quant de temps conservarem les teves dades?
  Les dades personals facilitades es conservaran durant el temps estrictament necessari. És a dir, sempre que siguis usuari dels nostres serveis o vulguis seguir rebent informació.
 3. Quina legitimitat tenim per poder tractar les teves dades?
  • La base de la legitimitat del tractament de les dades personals serà la derivada de la relació contractual o precontractual, la relació laboral o qualsevol altre requisit per al tractament de les dades, com el consentiment exprés.
  • (Menors de 14 anys) S'entendrà que la informació enviada pels menors de 14 anys ha estat enviada amb el consentiment dels seus representants legals. Si no és així, el representant legal l'ha d'informar el més aviat possible.
  • Compliment de les lleis aplicables o execució d'un contracte. En circumstàncies específiques, és possible que hàgim de processar les vostres dades personals per complir amb una llei/regulació rellevant o per complir les nostres obligacions en virtut d'un contracte al qual esteu subjecte.
 4. A qui comunicarem les teves dades?
  Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que la llei ho requereixi o sigui necessari per assolir la finalitat del tractament.
 5. Quins són els drets de l'usuari i com exercir-los?
  • Tothom té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant les seves dades personals o no.
  • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
  • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas només les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, deixarem de tractar-los, excepte per motius legítims imperiosos o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Les persones interessades també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
  • Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent.
 6. Com pots exercir els teus drets?
  Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació, portabilitat, supressió i cancel·lació de la informació, no subjectes a decisions individuals automatitzades, enviant-nos una carta adjuntant una còpia del seu document d'identitat acompanyada de l'exercici del dret, adreçada a Administració d'IMMOCENTER a les nostres oficines ubicades a Edifici Immo Center – Bahia 94 B, 17487, Empuriabrava (Girona) o per correu electrònic a empuriabrava@immocenter.es.

  Si considera que la seva reclamació no ha estat degudament atesa, pot presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent, que en aquest cas és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, accedint a la seva pàgina web https: //www.aepd.es/, o bé. a la seva seu de C/ Jorge Juan nº 6, 28001, Madrid.
 7. Com hem obtingut les vostres dades?
  Les dades personals que tractem provenen de l'interessat, qui garanteix que les dades facilitades són veraces i s'encarrega d'informar-nos de qualsevol modificació en les mateixes. Les dades marcades amb un asterisc són obligatòries per a la prestació del servei sol·licitat.
 8. Quines dades tractem?
  Les dades que tractem es divideixen en les següents categories:
  • Dades identificatives.
  • Adreces postals o electròniques.
  • Altres dades sol·licitades als nostres formularis.
  Les dades són limitades, ja que només tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.
 9. Amb quina finalitat tractem les teves dades?
  A continuació detallem les finalitats del tractament de dades implementat per tots o alguns dels Responsables del tractament enumerats anteriorment:
  • GESTIÓ DE CLIENTS: poder prestar els serveis contractuals en el marc de l'activitat natural de cada empresa i facturar-los. Les dades facilitades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
  • GESTIÓ PRESSUPOSTA: poder enviar als clients potencials pressupostos de serveis i/o productes. Les dades facilitades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament d'aquest tractament.
  • GESTIÓ DE CLIENTS POTENCIALS: Poder enviar a persones amb un interès legítim informació relativa als nostres productes i serveis per tots els mitjans disponibles, i convidar-los a esdeveniments que els interessin. Les dades facilitades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament d'aquest tractament i es recolliran amb el consentiment exprés previ.
  • SELECCIÓ DEL PERSONAL: Ser capaç de gestionar tots els currículums i la resta d'informació facilitada pels candidats a la feina i mantenir-los informats de les diferents ofertes de treball que sorgeixen en la nostra organització i/o en els clients que contracten el servei de selecció. . Les dades facilitades es conservaran fins a l'assignació d'un lloc de treball o fins a l'exercici del dret de cancel·lació d'aquest tractament (aquest termini no serà superior a un any). En qualsevol moment el candidat podrà oposar-se o limitar l'abast del tractament de les seves dades.
  • GESTIÓ DE PROJECTES: Per a la correcta prestació dels serveis contractats, és necessari poder gestionar els projectes i la documentació necessària dins d'aquests serveis. Les dades facilitades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
  • ENVIAR OFERTES: Si ets client d'IMMOCENTER i has aplicat la política d'ofertes, periòdicament rebràs un correu electrònic publicitari a l'inici de cada promoció indicant els productes oferts i els seus preus, així com un enllaç on podràs descarregar-los a promocioneu-los vosaltres mateixos si voleu.

Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l'article 32 del GDPR, per tant, hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permetin garantir la confidencialitat. , integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d'aquestes mesures són:

 • Informació sobre polítiques de tractament de dades per al personal.
 • Feu còpies de seguretat periòdiques.
 • Control d'accés a dades.
 • Processos periòdics d'auditoria, avaluació i avaluació.

Exempció de responsabilitat

IMMOCENTER amb la major diligència possible perquè les dades i informació que s'ofereixen al seu lloc estiguin actualitzades en tot moment. No garanteix ni es fa responsable de l'exactitud i actualització dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar aquest contingut en qualsevol moment. IMMOCENTER serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través dels enllaços inclosos al lloc web.

Les relacions comercials entre clients es regiran per les condicions generals que, si s'escau, establiria IMMOCENTER en un document específic a aquest efecte, o pels acords concrets que es poguessin celebrar amb els clients.

Política d'informació i publicitat comercial.

IMMOCENTER es compromet d'aquesta manera a no enganyar la publicitat. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que es puguin trobar en el contingut de les diferents seccions de la web, produïts com a conseqüència d'un manteniment incomplet i/o actualització de la informació continguda. seccions. IMMOCENTER, com a conseqüència del que disposa aquest apartat, es compromet a corregir-lo tan aviat com tingui coneixement dels esmentats errors.

IMMOCENTER es compromet a no enviar comunicacions comercials sense identificar-les com a tals, d'acord amb el que estableix la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. A aquests efectes, tota la informació que s'enviï als clients d'IMMOCENTER la finalitat de la qual sigui el manteniment de la relació contractual existent entre el client i IMMOCENTER, així com la realització de tasques d'informació i altres activitats d'IMMOCENTER, únicament no tindrà la consideració de comunicació comercial. que el client hagi contractat.

En cas de recepció de comunicacions per aquests mitjans (correu electrònic, missatges de resposta de formularis automatitzats i altres sistemes de comunicació), l'informem que els missatges van adreçats exclusivament al seu destinatari i poden contenir informació privilegiada o confidencial. En cas contrari, s'informa al destinatari designat que la llei aplicable prohibeix l'ús, la divulgació i/o la còpia no autoritzats.

D'acord amb el que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i la Directiva 2002/58/CE, l'informem que si no desitja rebre comunicacions i informacions de caràcter comercial mitjançant aquest sistema de comunicació electrònica, feu-nos-ho saber per aquest mateix mitjà indicant a l'assumpte BAIXES COMUNICACIONS perquè les vostres dades personals siguin eliminades de la nostra base de dades. La vostra sol·licitud es processarà dins dels 10 dies següents a la presentació. En el cas que no rebem una resposta expressa de la seva part, entendrem que accepta i autoritza la nostra empresa a continuar realitzant les comunicacions esmentades.

En cas de recepció de comunicacions per aquests mitjans (correu electrònic, missatges de resposta de formularis automatitzats i altres sistemes de comunicació), l'informem que els missatges van adreçats exclusivament al seu destinatari i poden contenir informació privilegiada o confidencial. En cas contrari, s'informa al destinatari designat que la llei aplicable prohibeix l'ús, la divulgació i/o la còpia no autoritzats.

D'acord amb el que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i la Directiva 2002/58/CE, l'informem que si no desitja rebre comunicacions i informacions de caràcter comercial mitjançant aquest sistema de comunicació electrònica, feu-nos-ho saber per aquest mateix mitjà indicant a l'assumpte BAIXES COMUNICACIONS perquè les vostres dades personals siguin eliminades de la nostra base de dades. La vostra sol·licitud es processarà dins dels 10 dies següents a la presentació. En el cas que no rebem una resposta expressa de la seva part, entendrem que accepta i autoritza la nostra empresa a continuar realitzant les comunicacions esmentades.

Condicions d'ús. Jurisdicció i lleis aplicables.

L'ús d'aquest lloc implica l'acceptació plena dels termes d'aquest avís legal. El present Avís Legal i totes les relacions establertes entre IMMOCENTER l'usuari del web i els seus serveis es regiran pel que disposa la legislació espanyola.

La nostra informació de contacte

Horari comercial
Dilluns a dissabte: De 9.30h a 19 .00h

Com contactar amb la nostra agència immobiliària

Trucant als nostres assessors immobiliaris

00 34 972 451 450

Visitant la nostra agència a Empuriabrava

Edificio IMMOCENTER Bahia 94 B
17487 Empuriabrava Espanya

Contactant amb nosaltres per correu electrònic

empuriabrava@immocenter.es